Koło nr 1 "Włóczykije" | KTG PTTK Wrocław

0

KTG

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ
jest społecznym organem fachowym Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK, w sprawach związanych z turystyką górską. Do jej głównych zadań należy znakowanie szlaków pieszych w Masywie Ślęży oraz nadzór nad odznakami:
KORONA SUDETÓW,
SUDECKI WŁÓCZYKIJ,
DIADEM POLSKICH GÓR,
ODCINEK SUDECKI SZLAKU EB-E3.

KTG wyodrębniła się w 1954 roku jako pierwsza sekcja specjalistyczna w Oddziale Wrocławskim PTTK, a uprawnienia komisji turystyki kwalifikowanej otrzymała w 1956 r. Przez lata była znana z organizowania ogólnopolskich rajdów, takich jak „Sudecka Wiosna”, „Nocny Rajd Na Ślężę”, „Rajd Szlakiem Skalnych Grzybów”, Rajd „Zamki Śląskie”, „Rajd w Górach Opawskich”, „Wrzesień w Sudetach” czy „Rajd Bialski”. W latach 2002-2011 organizowane były wycieczki pod hasłem „Zdobywamy Koronę Sudetów”. Obecnie Komisja organizuje wycieczki, m. in. w ramach propagowania zdobywania odznak KTG. Przy organizowaniu swoich imprez, KTG ściśle współpracuje z oddziałowym Kołem PTTK nr 1 „Włóczykije”.

Dnia 18 lutego 2019 r. Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK podjął decyzję o powołaniu Referatu Weryfikacyjnego Odznak Komisji Turystyki Górskiej w składzie:
Radosław Jan Tokarz – przewodniczący,
Krystyna Łobejko-Byra,
Jan Kozdrowski,
Marcin Bar.