Koło nr 1 "Włóczykije" | KTG PTTK Wrocław

0

Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3

Regulamin
Lista zdobywców

Regulamin Odznaki Turystycznej “Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3”

§ 1
Z okazji 30-lecia otwarcia Międzynarodowego Górskiego Szlaku Przyjaźni “Eisenach – Budapeszt”, którego powstanie zainicjowały wspólnie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Československý svaz tělesné výchovy, oraz ze względu na zbliżające się 25-lecie wstąpienia PTTK do Europejskiego Związku Wędrownictwa (European Ramblers’ Association, Europäische Wandervereinigung, Féderation Européenne de la Randonnée Pédestre), Oddział Wrocławski PTTK ustanawia Odznakę Turystyczną “Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3” (zwaną dalej Odznaką EB-E3).
§ 2
Odznaka EB-E3 posiada dwa warianty krajowe: polski (z otokiem niebieskim) i czeski (z otokiem czerwonym).
§ 3
Zdobycie danego wariantu Odznaki EB-E3 następuje po przejściu pieszo, na rakietach lub na nartach sudeckiego odcinka Europejskiego Długodystansowego Szlaku Pieszego E3, odpowiednio w Polsce lub Czechach. Szlak E3 na tym obszarze pokrywa się z przebiegiem dawnego MGSP E-B.
Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.
§ 4
Do zdobycia Odznaki EB-E3 zalicza się wycieczki odbyte po 28.05.1983 roku, tj. po dniu oficjalnego otwarcia MGSP E-B. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
§ 5
Przebycie wybranego krajowego odcinka Szlaku E3 może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności, dowolnym kierunku oraz dowolnym sposobem (spośród wymienionych w § 3). Oba krajowe warianty Odznaki EB-E3 zdobywa się i weryfikuje niezależnie, lecz według tych samych zasad regulaminowych.
Orientacyjny przebieg Szlaku E3 w Sudetach polskich i czeskich podają załączniki do niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany przebiegu szlaku należy dostosować się do aktualnie obowiązującego oznakowania.
§ 6
Przebycie każdego etapu Szlaku E3 należy udokumentować książeczkami turystyki kwalifikowanej (np. GOT) albo samodzielnie prowadzoną kroniką.
Samodzielnie prowadzona kronika powinna zawierać następujące informacje:
dane personalne (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres),
daty wycieczek,
trasy wędrówek,
potwierdzenia wycieczek (np. pieczątki mijanych obiektów turystycznych, bilety wstępu zwiedzonych przy trasie miejsc, fotografie zdobywającego przy charakterystycznych punktach trasy, podpisy i pieczątki kadry turystycznej uczestniczącej w wycieczce).
Zdobywca przedstawiający do weryfikacji książeczki turystyki kwalifikowanej dostarcza razem z nimi wykaz chronologiczny wycieczek zaliczanych do Odznaki EB-E3, tak aby weryfikator mógł łatwo odnaleźć w książeczkach wszystkie etapy Szlaku E3.
§ 7
Do potwierdzania wycieczek uprawnieni są przewodnicy turystyczni i przodownicy turystyki kwalifikowanej, z uwzględnieniem ich merytorycznych oraz terytorialnych zakresów uprawnień.
§ 8
Zdobywanie Odznaki EB-E3 nie wyklucza jednoczesnego zdobywania innych odznak PTTK.
§ 9
Weryfikację Odznaki EB-E3 prowadzi Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław. Weryfikatorzy mają prawo do przeprowadzenia stosownej rozmowy z ubiegającym się o odznakę.
Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji i nadanie odpowiedniego wariantu Odznaki EB-E3 potwierdza się wydaniem legitymacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, zdobywający ponosi koszty zakupu odznaki i legitymacji oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
§ 10
Wątpliwości związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygają weryfikatorzy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
§ 11
Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 czerwca 2013 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Załącznik nr 1
Orientacyjny przebieg odcinka sudeckiego Szlaku E3 w Polsce: 
Jakuszyce (granica państwa) – Przełęcz Szklarska – Rozdroże pod Cichą Równią – Rozdroże pod Izerskimi Garbami – Rozdroże Izerskie – Bobrowe Skały – Jezioro Pilchowickie – Płoszczyna – Okole (1) – Maślak (Folwarczna, 2) – Skopiec (2)/Baraniec (2) – Radomierz – Schronisko PTTK “Szwajcarka” (Krzyżna Góra, 3) – Starościńskie Skały – Skalnik (1) – Kamienna Góra – Chełmiec (1) – Szczawno Zdrój – Wałbrzych-Rusinowa – Klasztorzysko (1) – Zamek Grodno – Wielka Sowa (1) – Srebrna Góra (Ostróg, 2) – Bardo – Szeroka Góra (2)/Kłodzka Góra (2) – Przełęcz Kłodzka – Jaskinia Radochowska – Lądek Zdrój – Stary Gierałtów – Czernica (2) – Nowa Morawa – Schronisko PTTK “Na Śnieżniku” – Jodłów – Międzylesie – północny skraj Boboszowa – Boboszów (granica państwa). 
Przebycie poniższych fragmentów Szlaku E3 nie jest wymagane do zdobycia polskiego wariantu Odznaki EB-E3: Jakuszyce (granica państwa) – Przełęcz Szklarska oraz północny skraj Boboszowa – Boboszów (granica państwa).

Załącznik nr 2
Orientacyjny przebieg odcinka sudeckiego Szlaku E3 w Czechach:
Studený – Studenec (3) – Jedlová (3) – Luž (3) – Hvozd (1) – Velký Vápenný (1) – Ještěd (3) – Liberec – Bedřichov – Nová Louka – Jizera (3) – Smědava – Předěl – Jizerka (Bukovec, 3) – Harrachov – Harrachov (granica państwa).
Dolní Lipka (granica państwa) – Dolní Boříkovice – Králíky – Klepý (Klepáč, 1) – Králický Sněžník (1) – Horská chata “Paprsek” – Ramzová – Keprník (1) – Červenohorské sedno – Praděd (3) – Vysoká hole (1) – Rýmařov – Slunečná (1) – Budišov nad Budišovkou – Vikštejn (3) – Hradec nad Moravicí – Fulnek – Suchdol nad Odrou – most na Odrze przed Bernaticami nad Odrou.
Przebycie poniższych fragmentów Szlaku E3 nie jest wymagane do zdobycia czeskiego wariantu Odznaki EB-E3: Harrachov – Harrachov (granica państwa) oraz Dolní Lipka (granica państwa) – Dolní Boříkovice.

Przypisy do załączników:
(1) Szczyt jest zaliczany do odznak “Korona Sudetów” lub “Sudecki Włóczykij” i/lub „Diadem Polskich Gór”.
(2) Patrz przypis 1. Szlak E3 przechodzi obok szczytu.
(3) Patrz przypis 1. Szlak E3 przechodzi obok szczytu; na wierzchołek prowadzi tzw. odboczka.

Mapa odcinka Studený – Harrachov (granica państwa)
Mapa odcinka Dolní Lipka (granica państwa) – most na Odrze przed Bernaticami nad Odrou
Arkusz ułatwiający ewidencję przebytych odcinków

← Powrót